Zdravá kopyta nejsou mýtus: co všechno můžeme vyléčit?

Evoluce péče o kopyta je konečně faktum. V naší malé sérii článků se dozvíte rady a tipy ohledně rehabilitace těch nejběžnějších, ale i méně běžných problémů, které postihují kopyta koní. Náš švédský přítel Ove Lind, který kopytařinu studoval u American association of natural hoof care practitioners, a jeho partnerka Iva Andersson, jsou pro nás velkou inspirací. Kopyta upravují už 13 let. S úžasnými výsledky. A my se o ně chceme podělit s Vámi.

Spousta z následujících problémů byla dříve považována za velmi těžko řešitelná nebo dokonce úplně nemožná zrehabilitování. Dnes již lépe rozumíme fyziologii kopyt a učíme se poznávat, co je potřeba k tomu, aby se kopyta koně mohla uzdravit. Naše rady jsou založeny na výzkumu, zdravém rozumu, logickém uvažování a na zákonech fyziky.

Všechny postupy jsou pečlivě sledovány v praxi, v rámci rehabilitace stovek a tisíců koní po celém světě. Přes tyto nové, moderní znalosti, existuje stále velké procento koní, kteří trpí deformacemi kopyt, které je přitom snadné napravit. Důvodem je ignorace k novým výzkumům, držení se nesmyslných tradic a neochota připustit, že přestože dřevěné kolo fungovalo po staletí, tak gumové kolo je mnohem lepší. Svět koní je svět tradic, a přestože dnes plánujeme kolonizaci Marsu, tak nejsme často ochotni připustit ani možnost toho, že vývoj jde dopředu i ve světě péče o kopyta.

Přitom tyto metody rehabilitace kopyt jsou jednoduše vysvětlitelné, není těžké se je naučit, a pokud jsou dobře prováděny, skvělé výsledky se dostaví již v relativně krátkém čase. Jakmile člověk pochopí anatomii koňského kopyta, dokáže zabránit deformacím, prasklinám či rotaci kopytní kosti. Člověk nemůže stvořit perfektní kopyto a ani není v jeho moci, aby kopyto uzdravil. Uzdravení je záležitostí samotného koně, který ale tohoto nemůže dosáhnout sám, pokud je výchozí situace příliš odlišná od přirozeného stavu.

Povinností člověka je dát koni ty nejpřirozenější předpoklady k tomu, aby započal samotný proces léčení. Dokud se budeme snažit formovat a přizpůsobovat kopyta k vlastnímu obrazu či vlastní představě o tom, jak by kopyto asi mělo vypadat, můžeme koni, ačkoli nechtěně, škodit, způsobovat mu bolest a nepohodlí. S optimálním způsobem krmení a optimálními podmínkami k životu by koně nepotřebovali naši asistenci s péčí o kopyta. S nepřirozeným způsobem života přicházejí civilizační problémy, a čím je tento způsob života vzdálenější přirozenému stavu, tím je větší riziko, že ani nejlepší podkovář na světě s tím nic nezmůže.

Korektní péče o kopyta není jen věc správného strouhání, ale též věc celého způsobu držení koně. V následujících týdnech připravíme sérii článků, které se budou týkat řešení nejběžnějších problémů. Těmi jsou hniloba střelky, quarter crack, sukně, asymetrická kopyta, plochá chodidla, kontrahovaná kopyta, špatná kvalita rohoviny, přílišné obrušování špiček, prasklé špičky, vysoké patky, rotace kopytní kosti, krev v bílé lince, podražené patky, citlivé střelky, vady v postoji či vymývání bílé linky. Vydejte se s námi na cestu za zdravými kopyty! Již brzy zveřejníme první článek, který Vám názorně vysvětlí, jak předcházet konkrétním problémům a jak je léčit.

Napsat komentář